Hvilken personlige opplysninger er det samler vi inn?

De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller från vilket försäkringsbolag eller annan part vi får uppgifterna från. (Denne blir jo feil for kjøpere av returhuset.no. Lignende dukker opp flere steder, så hvordan dette løses – om man skal ha en egen for retuhuset.no, eller bare kjøre på med en samme for hele GIAB (som jeg regner med at er det enkleste. Det får dere vurdere.)


Informasjonen under opplyser om hva slags informasjon/personlige opplysninger det er at vi kan komme til å behandle, men det behøver ikke å bety at vi ved ett hvert gitt tidspunkt behandler all denne informasjonen. Vi spesifiserer hvilken type informasjon vi behandler med eksempler, dette for å lette forståelsen.


Allmen informasjon

Allmen informasjon samles inn for å identifisere deg som en eksisterende kunde eller potensiell kunde, for og på denne måten kunne gi deg best mulig service igjennom våre ulike kommunikasjonskanaler. Samt for å kommunisere med deg og for å håndtere ulike typer av betalinger, (for eksempel utbetaling av skade erstatning.)


Personlig informasjon

Navn, adresse, kontaktinformasjon.

Finansiell informasjon og kontoopplysninger

Bankkontonummer og kontoinformasjon

 

Øvrig

Telefon og videoinspillinger

Vi i GIAB tar aldri opp telefonsamtalene vi har med våre kunder.

Din kontakt med oss

E-post, telefon, facebook-innlegg.

Informasjon fra sosiale medier

Informasjon publisert i sosiale medier (F.eks meldinger fra kunder på Facebook).

Informasjon fra eksterne kilder

For å supplere og beholde informasjonen du har forsynt oss med samt for å oppdatere, samler vi tilleggsinformasjon fra eksterne kilder, som allment tilgjengelig informasjon, kommersielt tilgjengelige kilder og informasjon fra våre samarbeidspartnere.

Hvordan samler vi inn personlig data fra deg?

Vi får innsyn i den informasjon du oppga under ditt kjøp.

Bruk av våre tjenester, nettsider og informasjon publisert på sosiale medier

Eksempel: Vi benytter oss av nettverksidentifikatorer (cookies) når du besøker vår webside og du tar i bruk våre tjenester. Disse er viktige for å optimere din opplevelse og for at du best mulig skal kunne benytte deg av tjenestene vi tilbyr. Les mer om bruken av nettverksidentifikatorer her: Om cookies

Hvordan benytter vi oss av dine personlige opplysninger?

Vi benytter oss av personlige opplysninger for å bedrive, å kunne tilby best mulig forsikring for deg og for alle våre kunder. Her følger vi ulike bruksområder for de personlige opplysningene vi behandler.

Håndtering av vår relasjon med deg

Vi benytter oss av personlige opplysninger for å identifisere deg som kunde, kommunisere med deg og for å holde deg oppdatert på informasjon som er relevant for deg.

Garantisaker

Vi håndterer informasjonen din for at vi på best mulig måte kan oppfylle vår plikt til deg som kunde, i tilfeller der det blir aktuelt å ta i bruk garantien som vi tilbyr.

Upphämtning av egendom

Vi benytter oss av dine personlige opplysninger for at våre samarbeidspartnere skal kunne hente den skadede eindommen eller returnere ett produkt.

Utvikling og kvalitet

Vi benytter oss av personlige opplysninger for å utvikle vår bedrift, våre produkter og tjenester, gjennomføre markedsundersøkelser og andre analyser, - inklusive undersøkelser som går på kundetilfredshet.

Myndighetsrapportering

Vi benytter oss av personlige opplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til gjeldende lover, og for å svare myndigheter på forespørsel når de har rett til å motta informasjon i henhold til loven.

Etablering av statistikk

Vi benytter oss av personopplysninger for å produsere statistiske data når det kommer til risikovurderinger, samt for å utvikle våre tjenester.

Rettslig grunnlag når det kommer til personopplysninger

Avhengig av hva som er formålet og arten til informasjonen, behandles dine personopplysninger på grunnlag av en eller flere av følgende juridiske grunner:

• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale der den registrerte er part eller tiltak på anmodning fra den registrerte, før en slik avtale inngås. For eksempel informasjon om forsikirngstaker, andre som er forsikret, den forsikrede sin eiendom og risken relatert til forsikringen, samt informasjon som er nødvendig for å avgjøre retten tilforsikringskompensasjon.
• Du har kanskje gitt oss ditt samtykke til behandling av dine personlige data for bestemte formål. Du har rett til å tilbakekalle samtykket når som helst. Tilbakekallingen av samtykket vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før den tilbakekalles. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke kan påvirke retten til forsikring eller kompensasjon.
• Behandlingen er nødvendig for formål som angår vår eller tredjeparts legitime interesser, forutsatt at personvernet ditt er tilstrekkelig beskyttet. Dette grunnlaget gjelder behandling for å motvirke svindel, for direkte markedsføring, for å opprettholde og utvikle sikkerhet i våre IT-systemer eller når det er nødvendig for samarbeidet med våre partnere.
• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som er pålagt oss.

Informasjonssikkerhet og tynning

Vi gjør vårt ytterste for å beskytte deg og dine opplysninger ved å håndtere informasjonen din nøye, og ta nødvendige garantier.

Vi lagrer informasjonen din så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet vi lagrer dem, eller lengre tid som kan oppstå i henhold til gjeldende lov, for eksempel gjeldende forutsetninger og krav i henhold til forsikringsvirksomhet, regnskaps- eller regnskapslov. Du har rett til å sende inn en forespørsel om at dataene dine skal slettes, og vi vil deretter undersøke forespørselen din i samsvar med databeskyttelsesforskriften.

Vi tar alltid passende tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte ditt personvern, og som til enhver tid oppfyller de nødvendige kravene i henhold til gjeldende lov. Hvis vi bruker andre parter utenfor Hvis for behandling av personopplysninger som vi er ansvarlige for, blir det alltid utført med forsiktighet og med kravet om at databeskyttelsesforskriftenes krav til personopplysningsassistenter blir oppfylt.

Hvordan vi deler personlige opplysninger med andre

Som samarbeidspartner med forsikringsselskapene opptrer vi alltid konfidensielt når det kommer til våre kunder og deres informasjon. I enkelte tilfeller kan vi imidlertid overføre personopplysninger til andre parter, men bare når det er juridisk støtte til slik overføring eller at de berørte personene samtykker til dette. Behandling av personopplysninger gjennom våre personaldirektører utgjør ikke en slik overføring, men anses å være innenfor vår kontroll.

Avhengig av forsikringsprodukt og de personlige opplysningenes natur kan dine personlige opplysninger komme til å behandles av:

• Banker og finansselskaper for betalingsadministrasjon.
• Myndigheter - Vi gir informasjon til myndigheter når vi er pålagt å gi informasjonen for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller for å sikre våre interesser under en rettsak.
• Tjenesteleverandører - vi kan også dele informasjonen med andre tjenesteleverandører innenfor rammen av f.eks. vår skaderegulering for å kunne tilby deg ytteligere tjenester.
• IT-leverandører - Vi bruker leverandører til drift, vedlikehold og utvikling av våre IT-miljøer og andre IT-tjenester.

Rettigheter når det kommer til tilgang av egne opplysninger

Vi vil håndtere dine personlige opplysninger på en ryddig, transparant og åpen måte i forhold til deg, og for å sørge for at dine opplysninger er korrekte og oppdaterte. Du kan få tilgang til en viss informasjon, og om du ønsker ytterligere informasjon har du krav på bestille en kopi av de personlige opplysningene vi har på deg. Dette gjør du ved å sende oss en e-post til returhuset.no. Du har i tillegg til dette krav på å få informasjon om hvordan vi har behandlet opplysningne vi har på deg.

Vi sikkerhetsjekker alltid din identitet innen du får tilgang til denne informasjonen.
Du har krav på rettelse eller sletting av informasjon som du oppelver som feil, og har i tillegg til dette rett på å kreve sletting av dine personlig opplysninger om vi har gjort noe feil under vår håndtering av dem. Du kan i tilegg til dette kreve at behandlingen av sine personlige opplysninger begrenses.

Vær oppmerksom på at noen opplysninger kan være unntatt fra din rett til å slette i henhold til gjeldende lov. På forespørsel kan en kopi av personlig informasjon som du oppga til oss overføres direkte til et annet selskap hvis det er teknisk mulig. Du har også rett til å henvende deg til oss med en innvending for hvordan vi har behandlet dine personlige opplysninger.

Hvem du kan kontakte:

Vi kan nåes på e-post: returhuset@giabnordic.no

Bruksbetingelser

Når du benytter deg av GIAB Nordic og GIAB Nordic AB sitt nettsted www.returhuset.no, bekrefter du samtidig at du godtar følgende vilkår for bruk av nettstedet:

GIAB Nordic streber alltid etter å holde informasjonen på vår webb side oppdatert og korrekt. Til tross for dette så kan feilaktig eller ufullstendig informasjon forekomme. Alt materiale som er tilgjengelig via dette nettstedet er kun ment som generell informasjon og utgjør ikke råd eller anbefalinger med mindre det er uttrykkelig angitt. Godsinlösen Nordic AB garanterer ikke at informasjonen er korrekt, komplett eller tilgjengelig

GIAB Nordic AB frasier seg ethvert ansvar for feil på nettsiden eller når det kommer til tilgjengelighet..GIAB Nordic AB tar ikke ansvar for innholdet på eventuelle eksterne webb-sider som vi har lenket til. Eiere av disse webbsidene har selv ansvar for at hva de publiserer følger gjeldene lover og regler. GIAB Nordic AB tar ikke ansvar for mangel på tilgjengelighet om det skulle forekomme på disse nettsidene.

Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet av immateriell rett. Høyreinnehaver GIAB Nordic AB, med bedriftsnummer 556791-2356. Det er ikke tillatt å reprodusere, publisere eller distribuere varemerker og logoer som er i besittelse av GIAB Nordic AB uten skriftlig samtykke fra GIAB Nordic AB.